Disclaimer www.moerdijk.com.

AC Media en www.moerdijk.com besteden veel aandacht aan de juiste verstrekking van de informatie op deze site.

Desondanks kunnen zowel AC Media en www.moerdijk.com niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele inhoudelijke onjuistheden of onvolkomendheden in, of voor schade geleden door, de aangeboden informatie op www.moerdijk.com.

AC Media en www.moerdijk.com zijn voor een gedeelte van de informatie afhankelijk van door derden verstrekte gegevens. AC Media en www.moerdijk.com stellen zich dan ook niet aansprakelijk voor de aktualiteit, juistheid en volledigheid van deze door derden verstrekte gegevens.

Copyright www.moerdijk.com.

Alle gegevens binnen de site van www.moerdijk.com vallen onder het auteursrecht, behoudens de wettelijke beperkingen.

Het is dan ook niet toegestaan informatie van www.moerdijk.com geheel of gedeeltelijk over te nemen en openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.moerdijk.com of AC Media.


Iedere gebruiker van www.moerdijk.com wordt geacht kennis genomen te hebben van zowel de disclaimer als het copyright en hiermee akkoord te gaan.